Seminarium - podróż edukacyjna

„Holokaust od kul. Zagłada Żydów w Centralnej Ukrainie”

24-29.07.2016

W latach 1941-1944 na terenach okupowanego przez Niemców Związku Radzieckiego zginęło około miliona Żydów. Zagłada miała charakter lokalny -  specjalne, mobilne jednostki dokonywały licznych egzekucji w miastach i wsiach, a ofiary grzebano najczęściej na miejscu w masowych mogiłach. Jedną z największych tego typu zbrodni popełniono w podkijowskim Babim Jarze we wrześniu 1941 r. Te planowe, systematyczne i zorganizowane akcje były częścią nazistowskiego planu fizycznej eksterminacji ludności żydowskiej. Ze względu na utrudniony dostęp do dowodów zbrodni i niewielką liczbę świadectw do niedawna ten tragiczny rozdział Holokaustu był mało znany, a ilość ogólnodostępnych opracowań znikoma.

 

Seminarium kierujemy do nauczycieli, edukatorów, muzealników i wszystkich zaangażowanych w nauczanie o Holokauście. Poprzez cykl wykładów oraz zwiedzanie miejsc związanych z Zagładą Żydów w centralnej Ukrainie przekażemy uczestnikom wiedze dotyczącą tematyki Holokaustu od kul.

1. DZIEŃ, 24.07.2016

06.30             Spotkanie uczestników na Placu Zamkowym w Lublinie

07.00–11.30   Przejazd na przejście graniczne Dorohusk/Jagodzin, przekraczanie granicy

11.30–13.00   przejazd do Kowla

13.00–14.00   Zwiedzanie miejsc związanych z historią Żydów i Holokaustem w Kowlu.

14.0015.00   obiad

15.00–16.00   Wizyta we wsi Bachów – obejrzenie nowego pomnika pamięci ofiar Holokaustu

16.30–22.30   Przejazd do Kijowa.

22.30               Zakwaterowanie w hotelu, nocleg.

2. DZIEŃ, 25.07.2016

08.3009.30   Śniadanie

10.0011.00   Spotkanie w UCSH. Otwarcie seminarium. Prezentacja UCSH. Program i cel seminarium, oczekiwania uczestników

11.0012.15   Wykład i dyskusja: Historia Żydów na terytorium Ukrainy w przededniu Holokaustu. Regionalna specyfika i różnorodność Żydów Radzieckiej Ukrainy (Anatolij Podolski)

12.1512.30   przerwa

12.3013.45   Wykład i dyskusja: Holokaust od kul. Specyfika „Ostatecznego rozwiązania

kwestii żydowskiej” na Ukrainie (Mikhail Tyaglyy)

13.4514.45   obiad

14.4517.30   Wizyta w miejscu masowych egzekucji w Babim Jarze (Mikhail Kalnyckyj)

17.3020.00   Czas wolny w Kijowie. Opcjonalnie – wspólne zwiedzanie centrum Kijowa.

20.00               Kolacja

3. DZIEŃ, 26.07.2016

08.3009.30   Śniadanie

10.0011.30   Wykład i dyskusja: Polityka pamięci o Holokauście na Ukrainie (Anatolij Podolski)

11.3011.45   przerwa

11.4513.15   Wykład i dyskusja: Nauczanie o Holokauście na Ukrainie. Formalna i

nieformalna edukacja. Osiągnięcia i wyzwania. Prezentacja programów edukacyjnych UCSH. (Witalij Bobrow)

13.1514.15   obiad

14.3017.00   Zwiedzanie Muzeum Historii Ukrainy w czasie II wojny światowej.

17.0018.00   Zwiedzanie Muzeum Wielkiego Głodu

18.0020.00   Zwiedzanie miejsc związanych z historią Żydów w Kijowie. (Mikhail Kalnyckyj)

20.00               Kolacja

4. DZIEŃ, 27.07.2016

07.3009.00   śniadanie, wykwaterowanie

09.0012.30   Przejazd do Berdyczowa. Podsumowanie kijowskiej części seminarium. Dyskusja i refleksje uczestników na trasie.

12.3013.15   Wykład: Berdyczów jako ważne miejsce w historii i kulturze ukraińskich Żydów.

 (Anatolij Podolski)

13.1514.00   Zwiedzanie muzeum historii Berdyczowa – miejsce koncentracji Żydów przed

 egzekucjami w Klasztorze Karmelitów Bosych

14.0015.00   obiad

15.3016.30   Wizyta w jednym z miejsc egzekucji Żydów berdyczowskich. Obejrzenie pomnika

ofiar getta oraz upamiętnienia na terenie byłego lotniska.

16.3017.30   Przejazd do hotelu, zakwaterowanie

17.3018.30   Wykład i dyskusja: Holokaust w Berdyczowie jako element zorganizowanej polityki nazistowskiej – administracja wojskowa i cywilna,  policja SS. (Mikhail Tyaglyy)

18.3019.30   Wykład i prezentacja: Badania nad dziedzictwem Żydów Berdyczowa w

doświadczeniach lokalnego historyka (Anatolij Horobczyk)

19.30             Kolacja, czas wolny do dyspozycji uczestników

5. DZIEŃ, 28.07.2016

07.3008.30   Śniadanie

08.3010.00   Zwiedzanie cmentarza żydowskiego w Berdyczowie. Ohel cadyka Lewiego Izaaka z Berdyczowa.

10.0011.00   Zwiedzanie Muzeum Historii Żydów Berdyczowskich.

11.0012.30   Wykład i prezentacja: Regionalna polityka pamięci na przykładzie upamiętnienia miejsc masowych mogił w obwodzie żytomirskim (Mikhail Tyaglyy)

12.3014.00   Wizyta w jednym z miejsc masowych rozstrzeliwań Żydów

Berdyczowskich (między wsiami Hażyn i Bystrik)

14.0015.00   obiad

15.0016.30   Spotkanie z przedstawicielem gminy żydowskiej w Berdyczowie (Mirosław Grynberg). Współczesne życie i problemy gminy żydowskiej w małym miasteczku. Pamięć o Holokauście w oczach miejscowych Żydów. Zwiedzanie synagogi.

16.3019.00   Wizyta w miasteczku Cudnów - miejsca egzekucji Żydów w Starym i Nowym Cudnowie. Spotkanie z regionalistą Jurijem Hajdaszem.

19.0020.00   Podsumowanie seminarium z udziałem UCSH. Porównanie współczesneg stanu upamiętnienia Holokaustu w Polsce i na Ukrainie

20.00               Kolacja, nocleg.

6. DZIEŃ, 29.07.2016

08.0009.00   Śniadanie, wykwaterowanie

09.0012.30   Przejazd do Ostroga

12.3014.00   Zwiedzanie miejsc związanych z historią i Zagładą Żydów w Ostrogu  -cmentarz i synagoga. Spotkanie z regionalistą Grigorjem Arszynowem.

14.0015.00   Obiad

15.0021.30   przejazd na przejście graniczne, przekraczanie granicy

21.3023.00   Przejazd do Lublina

23.00               Zakończenie seminarium

Please reload

Patnerzy projektu

 

 

 

 

   

     Ukraińskie Centrum                         Stowarzyszenie

Studiów nad Holokaustem                  "Studnia Pamięci"

 

Zapisz się na wjazd najpóźniej do 20.05.2016

KOSZT UDZIAŁU:        1250 zł/os.

                  

CENA ZAWIERA:

• transport autokarem

• zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych;

• wyżywienie (5x śniadnaie, 6x obiad, 4x kolacja);

• koszty merytotyczne;

• usługę tłumacza i wynajem zestawów słuchawkowych;

• ubezpieczenie NNW, KL.

 

 

UWAGA!

• termin nadsyłania zgłoszeń mija 20 maja 2016

• za merytoryczną stronę projektu odpowiada Stowarzyszenie „Studnia Pamięci” oraz Ukraińskie Centrum Studiów nad Holokaustem. Za stronę organizacyjną odpowiada biuro turystyczne ROOTKA.

• istnieje możliwość rezerwacji pokoju jednoosobowego za dopłatą + 280 PLN

 

Osoba do kontaktu: Agata Radkowska-Parka,

tel. 720 88 55 33,  agata@rootkatours.com

                            Pobierz program

Success! Message received.