Lublin

Dawna dzielnica żydowska i teren getta (3 godziny)

Najdawniejsza wzmianka o żydowskim osadnictwie w Lublinie pochodzi z XIV wieku. Miasto żydowskie przez wieki rozwijało się w okolicach zamku i w obrębie Starego Miasta, stanowiącego centrum dzisiejszego Lublina. Podczas II wojny światowej Niemcy deportowali większość żydowskich mieszkańców miasta do obozu zagłady w Bełżcu, a następnie zlikwidowali większość zabudowy dzielnicy. Spacer po dawnej dzielnicy żydowskiej wiedzie przez nieistniejące miasto, w którym można odnaleźć ślady pamięci i niewiele z jego ocalałego dziedzictwa materialnego.

Skontaktuj się z nami, by zaplanować podróż

Państwowe Muzeum na Majdanku (3 godziny)

Obóz koncentracyjny Lublin, potocznie zwany Majdankiem, był drugim co do wielkości obozem nazistowskim w okupowanej Europie. Założony w 1941 roku funkcjonował do dnia wyzwolenia Lublina w lipcu 1944 roku. Na terenie dzisiejszego Państwowego Muzeum częściowo zachowana została zabudowana obozu z barakami więźniarskimi, magazynami, bunkrem z komorami gazowymi oraz budynkiem krematorium.

Skontaktuj się z nami, by zaplanować podróż

Jesziwa Mędrców Lublina (1 godzina)

Otwarta w czerwcu 1930 roku jesziwa lubelska była projektem życia rabina Meira Szapiro, który też został jej pierwszym rektorem. Kontynuując XVI-wieczne tradycje edukacji talmudycznej w Lublinie, Jesziwa Chachmej Lublin stała się jedną z najbardziej prestiżowych akademii w Europie. Jej imponujący budynek przetrwał II wojnę światowej, a w 2006 w jego wnętrzu została ponownie otwarta synagoga.

Skontaktuj się z nami, by zaplanować podróż

Stary cmentarz żydowski (1 godzina)

Założony najprawdopodobniej już w XV w. cmentarz lubelski jest najstarszą żydowską nekropolią zachowaną na terytorium dzisiejszej Polski. Mimo zniszczeń w trakcie II wojny i powojennego zaniedbania, na cmentarzu zachowała się pewna liczba cennych nagrobków, wśród nich macewa Widzącego z Lublina.

Skontaktuj się z nami, by zaplanować podróż

Nowy cmentarz żydowski (1 godzina)

Cmentarz otwarty w 1. połowie XIX wieku jest jedyną nadał czynną nekropolią żydowską w Lublinie. Z postawionymi na nim monumentami i funkcjonującą u wejścia izbą pamięci, cmentarz jest także miejscem upamiętnienia zgładzonej społeczności żydowskiej Lublina.

Skontaktuj się z nami, by zaplanować podróż

Ośrodek “Brama Grodzka - Teatr NN” (2 godziny)

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie. W realizowanych programach nawiązuje do symbolicznego i historycznego znaczenia swojej siedziby, Bramy Grodzkiej, zwanej też Bramą Żydowską.

Skontaktuj się z nami, by zaplanować podróż

Dawna dzielnica niemiecka (2 godziny)

W okupowanym Lublinie niemiecka dzielnica została założona na Wieniawie - żydowskich przedmieściach miasta. Po deportacji jej mieszkańców, zniszczeniu synagogi i cmentarza, powstało tu niemieckie osiedle z domami prywatnymi i budynkami administracyjnymi, z budynkiem mieszczącym sztab operacyjny Akcji Reinhardt.

Skontaktuj się z nami, by zaplanować podróż

Please reload

 
  • Oferujemy oprowadzanie w języku angielskim, hebrajskim, ukraińskim, rosyjskim i polskim

  • Istnieje możliwość zorganizowania transportu

  • Cena zależna od ilości uczestników.

  • Prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółów.

Wiadomość została wysłana