Lwów

Stara dzielnica żydowska (1 godzina)

Historia żydowskiego osadnictwa we Lwowie sięga czasów założenia miasta w połowie XIII w. Tuż po przybyciu żydowska społeczność podzieliła się na dwie odrębne gminy - jedną wewnątrz murów miejskich i drugą poza murami, osiadłą na tak zwanym Krakowskim Przedmieściu. Ta pierwsza skoncentrowała się głównie wokół południowo-wschodniego sektora Starego Miasta. Nasz szlak poprowadzi przez ten obszar średniowiecznego grodu. Mimo iż większa jego część została zniszczona w czasie wojny, spacerując między wąskimi uliczkami nadal można odnaleźć ślady przeszłości, takie jak pozostałości synagogi “Złota Róża” i wiele innych.

Skontaktuj się z nami, by zaplanować podróż

Podmiejska dzielnica żydowska i teren getta (4 godziny)

Podział społeczności na dwie odrębne gminy osiadłe w różnych częściach miasta trwał do XIX w. Zlokalizowana poza północnymi murami miasta podmiejska dzielnica żydowska była obszarem ubogim, którego mieszkańcy zajmowali się głównie handlem i rzemiosłem. Podczas II wojny światowej na terenie dzielnic Podzamcze, Zamarstynów i Kleparów utworzone zostało getto. Nasza trasa poprowadzi przez miejsca, w których przeplata się historia życia i tragicznej śmierci. Zobaczymy puste place, na których niegdyś stały wspaniałe domy modlitwy, takie jak Tempel czy Wielka Synagoga, a także wciąż istniejące budynki jak dawna synagoga chasydzka przy Placu Św. Teodora. Odwiedzimy teren dawnego cmentarza żydowskiego (obecnie Bazar Krakowski) oraz budynek byłego szpitala żydowskiego ufundowanego przez Rappaporta. Spacer zakończymy przy Pomniku Ofiar Getta.

Skontaktuj się z nami, by zaplanować podróż

Nowy cmentarz żydowski (1 godzina)

Założony w 1855 r. po zamknięciu starego cmentarza żydowskiego, podczas niemieckiej okupacji uległ prawie całkowitemu zniszczeniu. W trakcie spaceru zobaczymy ciekawe nagrobki z lat 20. XX w. oraz z okresu powojennego, a także obelisk upamiętniający Żydów pomordowanych na terenie cmentarza w latach 1942-1943. Obecnie nowy cmentarz żydowski stanowi część większego Cmentarza Janowskiego.

Skontaktuj się z nami, by zaplanować podróż

Obóz Janowski i Dworzec Kleparów (1 godzina)

Założony przy ulicy Janowskiej na obrzeżach Lwowa nazistowski obóz pełnił funkcje obozu pracy, tranzytowego, koncentracyjnego i zagłady. Ośrodek działał od jesieni 1941 do listopada 1943 r. Obecnie na dawnym terenie obozu funkcjonuje więzienie, w związku z czym możliwe jest dojście jedynie do pomnika upamiętniającego ofiary obozu oraz tablicy informacyjnej. Nieopodal znajduje się Dworzec Kleparów, z którego odbywały się deportacje Żydów lwowskich do obozu zagłady w Bełżcu.

Skontaktuj się z nami, by zaplanować podróż

Please reload

 

Skontaktuj się z nami, by zaplanować podróż

  • TripAdvisor
  • Facebook - Black Circle

© 2017 by ROOTKA