Poniżej prezentujemy informacje o miasteczkach w regionie, które warto zwiedzić. Jeśli jesteś zainteresowany podróżą do miejsca, którego nie ma na naszej liście, skontaktuj się z nami, a nasz zespół przygotuje dla Ciebie specjalną ofertę.

Bełżyce  Biłgoraj  Bychawa  Chełm  Dęblin (Irena)  Grabowiec  Hrubieszów  Izbica  Janów Lubelski  Józefów Biłgorajski  Kazimierz Dolny (Kuzmir)  Kock  Krasnystaw  Kraśnik  Lubartów  Lubycza Królewska  Łęczna  Ostrów Lubelski  Parczew  Szczebrzeszyn (Shebreshin)  Tomaszów Lubelski  Tyszowce  Wąwolnica Włodawa  Wojsławice  Zamość

 

Biłgoraj

Najstarsze źródło dokumentujące żydowskie osadnictwo w Biłgoraju pochodzi z 1597 r., ale najprawdopodobniej Żydzi osiedlali się tam już w połowie XIV w. Na przełomie XIX i XX w. społeczność żydowska, zajmująca się głównie handlem i rzemiosłem, stanowiła niemal połowę populacji miasta. W tym czasie głównym rabinem Biłgoraja był Jankiel Mordko Zylberman - dziadek pisarza i laureata Nagrody Nobla, Izaaka Baszewisa Singera. Po wybuchu II wojny światowej Niemcy wysiedlili część ludności żydowskiej do okolicznych miasteczek. W 1942 r. większość Żydów biłgorajskich została deportowana i zamordowana w obozie zagłady w Bełżcu.

Miejsca: lapidarium na nowym żydowskim cmentarzu, ławeczka I. B. Singera, rekonstrukcja wielokulturowego miasteczka wraz z repliką XVIII-wiecznej drewnianej synagogi z Wołpy (projekt “Miasto na Szlaku Kultur Kresowych)

Skontaktuj się z nami, by zaplanować podróż

Grabowiec

Założony w XIII w. Grabowiec jest jedną z najstarszych miejscowości Lubelszczyzny. Żydzi osiedlili się tam w XVI w. i w ciągu kolejnych dziesięcioleci stali się największą społecznością miasta, stanowiąc ponad połowę jego populacji. W 1941 roku Niemcy utworzyli getto, w którym znalazło się ok. 2000 Żydów z Grabowca i okolic. Likwidacja getta nastąpiła w październiku 1942 roku, kiedy to ostatnia grupa grabowieckich Żydów została deportowana do obozu zagłady w Sobiborze.

Miejsca: dawny teren starego i nowego cmentarza żydowskiego, Regionalna Izba Pamięci (lokalne muzeum, w którym przechowywane są ocalałe z grabowieckiego cmentarza macewy)

Skontaktuj się z nami, by zaplanować podróż

Izbica

Założona w połowie XVIII wieku Izbica przez dziesięciolecia była niemal wyłącznie żydowską osadą. Podczas II wojny światowej izbickie getto służyło jako punkt tranzytowy Żydów z Niemiec, Austrii, Czechosłowacji i zachodniej Polski do obozów zagłady w Bełżcu i Sobiborze. Pierwsze masowe deportacje z getta do Bełżca miały miejsce w marcu 1942 r. Izbica stała się także miejscem masowych egzekucji dokonywanych na żydowskim cmentarzu. Spośród społeczności żydowskiej Izbicy, bardzo niewielu udało się przeżyć Holokaust. Jednym z ocalałych był nieżyjący już Tomasz Toivi Blatt, uczestnik powstania w obozie zagłady w Sobiborze.

Miejsca: rynek, dawne żydowskie domy z pozostałościami “kuczek”, cmentarz żydowski, pomnik upamiętniający ofiary Zagłady, stacja kolejowa.

Skontaktuj się z nami, by zaplanować podróż

Janów Lubelski

Żydowskie osadnictwo w Janowie istniało od założenia miasta w XVII w. W przededniu II wojny światowej społeczność żydowska stanowiła około 50% populacji miasta. Żydzi janowscy zajmowali się głównie handlem i rzemiosłem. We wrześniu 1939 r. miasto uległo znacznym zniszczeniom w wyniku bombardowań, a większość zabudowy dzielnicy żydowskiej spłonęła. W maju i listopadzie 1942 r. Żydzi janowscy zostali przesiedleni do Zaklikowa, a stamtąd deportowani do obozu zagłady w Bełżcu. Egzekucji, w wyniku których zginęło ponad 300 osób, dokonywano także na cmentarzu żydowskim w Janowie.

Miejsca: teren, gdzie stała synagoga (zniszczona w czasie II wojny światowej, plac po wojnie zabudowany), dawny teren starego cmentarza żydowskiego (obecnie osiedle mieszkaniowe) dawny teren nowego cmentarz żydowskiego (zniszczony doszczętnie w czasie wojny).

Skontaktuj się z nami, by zaplanować podróż

Józefów Biłgorajski

Osadnictwo żydowskie w Józefowie zaczęło się wraz z założeniem miasta w XVIII w. W wieku XIX Becalel Waks otworzył pierwszą józefowską drukarnię. W ciągu kolejnych dziesięcioleci miasto stało się najbardziej prężnym centrum drukarskim Lubelszczyzny, a ponad połowa społeczności żydowskiej Józefowa parała się drukowaniem bądź sprzedażą książek.

Miejsca: budynek synagogi (obecnie biblioteka), cmentarz żydowski, kamieniołomy, miejsce egzekucji i pomnik w pobliskim lesie.

Skontaktuj się z nami, by zaplanować podróż

Kazimierz Dolny

Najprawdopodobniej żydowskie osadnictwo w Kazimierzu istniało już w czasach panowania króla Kazimierza Wielkiego, który w XIV w. nadawał przywileje Żydom polskim. Według legendy to w tym mieście król Kazimierz miał mieć romans z Żydówką imieniem Esterka. W XIX w. miasteczko znalazło się pod wpływem chasydyzmu za sprawą cadyka Ezechiela ben Cwi-Hirsz Taub, ucznia Widzącego z Lublina, który osiadł w Kazimierzu Dolnym.

Miejsca: synagoga (obecnie muzeum), nowy cmentarz żydowski z lapidarium, Rynek Główny z historyczną zabudową, Góra Trzech Krzyży (punkt widokowy).

Skontaktuj się z nami, by zaplanować podróż

Kraśnik

Żydzi otrzymali przywilej osiedlenia się w Kraśniku w drugiej połowie XVI w. W ciągu kolejnych dziesięcioleci dzielnica żydowska rozrastała się wokół głównego rynku miasteczka. W XIX wieku Kraśnik stał się ważnym centrum chasydyzmu, w którym mieszkali zwolennicy cadyków z Góry Kalwarii, Modrzyc, Rozwadowa, a także zwolennicy rodziny Eigerów z Lublina.

Miejsca: Wielka Synagoga i Bet ha-Midrasz (oba budynki odnowione), główny rynek, dawny budynek mykwy i cmentarz żydowski.

Skontaktuj się z nami, by zaplanować podróż

Lubartów

Początki żydowskiego osadnictwa w Lubartowie sięgają XVI wieku. W połowie wieku XIX ponad 50% populacji miasteczka stanowili Żydzi, zajmujący się głównie handlem i rzemiosłem. Podczas II wojny światowej znaczna część domów żydowskich wraz z synagogą i starym cmentarzem została zniszczona. Większość lubartowskich Żydów zginęła w obozach zagłady w Bełżcu i Sobiborze. Egzekucji dokonywano także na lokalnym cmentarzu. Wojnę przeżyło tylko kilkudziesięciu Żydów z Lubartowa.

Miejsca: teren, gdzie stała synagoga, Bet midrasz (dom modlitwy), nowy cmentarz żydowski i lapidarium.

Skontaktuj się z nami, by zaplanować podróż

Parczew

Żydzi osiedlili się w Parczewie w pierwszej połowie XVI w. W połowie wieku XVII, w wyniku Powstania Chmielnickiego, dzielnica żydowska została niemal doszczętnie zniszczona. W okresie międzywojennym parczewska społeczność żydowska, zajmująca się głównie handlem i rzemiosłem, stanowiła około połowę populacji miasta. W marcu 1941 r. Żydzi z Parczewa i okolic zostali przesiedleni do getta. Większość jego mieszkańców została zamordowana w obozie zagłady w Treblince lub rozstrzelana na terenie parczewskiego cmentarza żydowskiego. W czasie II wojny światowej w Lasach Parczewskich działała żydowska grupa partyzancka dowodzona przez Aleksandra Skotnickiego.

Miejsca: budynek synagogi, dawny teren cmentarza żydowskiego (obecnie park miejski), Pomnik Martyrologii w Lasach Parczewskich.

Skontaktuj się z nami, by zaplanować podróż

Szczebrzeszyn

Najdawniejsza wzmianka o społeczności żydowskiej Szczebrzeszyna pochodzi z XVI w. Przez stulecia Żydzi, zajmujący się głównie rzemiosłem i handlem, osiedlali się wokół szczebrzeskiego głównego rynku. W XVI w. na obrzeżach miasta założony został cmentarz żydowski. Jest to jeden z najstarszych i największych cmentarzy zachowanych na terytorium dzisiejszej Polski.

Miejsca: budynek synagogi (obecnie centrum kultury), cmentarz żydowski z pomnikiem upamiętniającym ofiary masowych egzekucji na jego terenie.

Skontaktuj się z nami, by zaplanować podróż

Włodawa

Najstarsza wzmianka o społeczności żydowskiej we Włodawie pochodzi z pierwszej połowy XVI w. W 1794 roku powstała nowa, wielka synagoga w stylu barokowym, której budynek służy dziś jako Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego i mieści ekspozycje dotyczące włodawskich Żydów. Przed 1942 r. społeczność żydowska stanowiła ponad 70% populacji miasta. Podczas II wojny światowej Niemcy utworzyli we Włodawie getto, w którym znaleźli się Żydzi z miasteczka i okolic, a później także prawie 2000 Żydów przesiedlanych z Wiednia, Krakowa i Mielca. Większość Żydów włodawskich zginęła w obozie zagłady w Sobiborze.

Miejsca: kompleks synagogalny - Wielka Synagoga, Mała Synagoga i Bet ha-Midrasz.

Skontaktuj się z nami, by zaplanować podróż

Zamość

Zespół urbanistyczny Starego Miasta w Zamościu znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zamość założony został pod koniec XVI w. jako renesansowe miasto idealne. Żydzi osiedlili się w mieście wkrótce po jego założeniu i w ciągu kilku kolejnych dziesięcioleci stali się ważną i wpływową społecznością. Wśród wielu sławnych nazwisk, związanych z zamojską gminą żydowską, można znaleźć wybitnego pisarza jidyszowego I. L. Pereca. Tuż przed II wojną światową około 12-tysięczna społeczność Żydów zamojskich stanowiła 43% populacji miasta.

Miejsca: renesansowy Rynek Główny, dzielnica żydowska na Starym Mieście z renesansową synagogą (obecnie centrum kultury), dawny budynek mykwy, lapidarium na nowym cmentarzu żydowskim, Nowe Miasto i teren getta, budynek nowej synagogi.

Skontaktuj się z nami, by zaplanować podróż

Please reload

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Success! Message received.