Poniżej prezentujemy informacje o miasteczkach w regionie, które warto zwiedzić. Jeśli jesteś zainteresowany podróżą do miejsca, którego nie ma na naszej liście, skontaktuj się z nami, a nasz zespół przygotuje dla Ciebie specjalną ofertę.

Bełz

Bełz, którego istnienie już w XI w. zostało zaznaczone w staroruskich latopisach jest jedną z najstarszych miejscowości regionu. Społeczność żydowska Bełza po raz pierwszy wzmiankowana jest w dokumentach historycznych z XV w. Miasteczko stało się jednym z najważniejszych centrów chasydyzmu za sprawą Szoloma Rokeacha, ucznia Widzącego z Lublina, który na początku XIX w. założył tu swój dwór. Nazwa miejscowości jest znana także z powodu słynnej jidyszowej pieśni “Majn sztetele Belz”, choć najprawdopodobniej jej słowa opisują mołdawskie miasto Bielce.

Miejsca: synagoga towarzystwa dobroczynnego Iszre Lew, cmentarz żydowski z nagrobkami cadyków z rodziny Rokeach, nowa synagoga.

Skontaktuj się z nami, by zaplanować podróż

Brzeżany

Nazwa miasta po raz pierwszy pojawia się w dokumentach historycznych w 2 poł. XIV w. Brzeżany otrzymały prawa miejskie dzięki staraniom rodziny Sieniawskich - właścicieli osady, którzy przez ponad 200 lat zabiegali o jej rozwój, czyniąc Brzeżany jednym z najprężniejszych miast Podola. Od początków swego istnienia miejscowość zamieszkiwana była przez Polaków, Ukraińców, Żydów i Ormian. Przez wieki społeczność żydowska stanowiła pod względem liczebności drugą po Polakach grupę etniczną zamieszkującą Brzeżany.

Miejsca: rynek główny, ruiny synagogi, “Okopisko” - cmentarz żydowski i miejsce egzekucji.

Skontaktuj się z nami, by zaplanować podróż

Brody

Pierwsza wzmianka o istnieniu osady pochodzi z XI w., natomiast w XVI w. Brody otrzymały prawa miejskie. Przez pewien czas miasto stanowiło ważny ośrodek handlu na granicy austriacko-rosyjskiej. W XIX w. niemal 90% populacji miasta stanowiła społeczność żydowska, a Brody stały się ważnym centrum chasydyzmu i haskali, zwanym “Jerozolimą Monarchii Austro-Węgierskiej”. Większość brodzkich Żydów zginęła a obozie zagłady w Bełżcu. Brody to także miasto rodzinne dziennikarza i pisarza Józefa Rotha, znanego głównie dzięki powieści “Marsz Radeckiego”.

Miejsca: ruiny Wielkiej Synagogi, cmentarz żydowski, dawna dzielnica żydowska, budynek Gimnazjum Brodzkiego (uczęszczał do niego Józef Roth).

Skontaktuj się z nami, by zaplanować podróż

Drohobycz

Początki osadnictwa w Drohobyczu związane są ze słonymi źródłami i sięgają XI w. Żydzi osiedlali się tu od XV w., ale początkowo zajmowali jedynie peryferia miasta i dopiero w XVII w. utworzyli niezależną gminę. Drohobyccy Żydzi zajmowali się wydobyciem i sprzedażą soli, a z czasem zajęli także znaczącą rolę w przemyśle naftowym. W XIX w. liczebność społeczności żydowskiej znacznie wzrosła, czyniąc ją największą grupą etniczną miasta stanowiącą niemal 50% jego populacji. Drohobycz znany jest jako miasto rodzinne słynnych artystów żydowskiego pochodzenia - malarzy Maurycego i Leopolda Gottliebów oraz pisarza i rysownika Brunona Schulza, którego utwory tłumaczone są na dziesiątki języków.

Miejsca: odnowiona Wielka Synagoga, cmentarz żydowski, szlak pamięci Brunona Schulza, pomnik upamiętniający Żydów zamordowanych w Lesie Branickim.

Skontaktuj się z nami, by zaplanować podróż

Żółkiew

Żółkiew, założona pod koniec XVI w. przez Stanisława Żółkiewskiego, powstała według planu idealnego renesansowego miasta. Żydzi zamieszkiwali miejscowość od początków jej istnienia, a w 1620 r. stali się niezależną gminą. Na pewien czas Żółkiew stała się własnością króla Jana III Sobieskiego, który nadał Żydom przywilej ustanowienia hebrajskich drukarni, które wkrótce stały się słynne w całej Rzeczypospolitej. W okresie międzywojennym Żydzi stanowili około połowę dziesięciotysięcznej społeczności miasta. W 1942 r. większość żółkiewskich Żydów została deportowana do obozu zagłady w Bełżcu, a pozostałych zamordowano w 1943 r. w lasach na obrzeżach miasta.

Miejsca: rynek główny, zamek, synagoga.

Skontaktuj się z nami, by zaplanować podróż

Please reload

 
 
 
 
 

Skontaktuj się z nami, by zaplanować podróż

 
  • TripAdvisor
  • Facebook - Black Circle

© 2017 by ROOTKA