Miejsca Zagłady

Państwowe Muzeum na Majdanku

Obóz koncentracyjny Lublin, znany pod potoczną nazwą Majdanek, był drugim co do wielkości nazistowskim obozem w okupowanej Europie. Obóz działał od 1941 r. do dnia wyzwolenia Lublina w lipcu 1944 r. Przez te lata spełniał różnorodne funkcje, m. in. obozu koncentracyjnego, pracy, przejściowego, karnego, a także obozu zagłady. Po wyzwoleniu, w listopadzie 1944 r., utworzono Państwowe Muzeum na Majdanku - pierwsze muzeum w byłym nazistowskim obozie w Europie. Na terytorium dzisiejszego muzeum zachowała się część baraków więźniarskich i warsztatów, bunkier z komorami gazowymi oraz budynek krematorium.

Miejsca: teren byłego obozu, baraki więźniarskie, bunkier z komorami gazowymi, wystawa “Więźniowie Majdanka”, budynek krematorium oraz Pomnik Walki i Męczeństwa.

Skontaktuj się z nami, by zaplanować podróż


Muzeum-Miejsce Pamięci w Bełżcu

Obóz śmierci w Bełżcu, funkcjonujący od marca do grudnia 1942 r., był pierwszym ośrodkiem masowej zagłady Żydów, w którym wykorzystywano stacjonarne komory gazowe. Przybycie pierwszego transportu 17 marca 1942 r. z Lublina rozpoczęło realizację Akcji Reinhardt. Po likwidacji obozu w grudniu 1942 r. cała jego zabudowa została rozebrana, nie pozostawiając śladów zagospodarowania. Pierwsze upamiętnienie na terenie byłego obozu zostało wzniesione w 1963 r. W 2004 r. powstało Muzeum-Miejsce Pamięci w Bełżcu jako oddział Państwowego Muzeum na Majdanku. Nowe założenie pomnikowe pokrywa cały teren obozu, wraz z masowymi grobami.

Miejsca: pomnik na terenie byłego obozu, zlokalizowanego ok. 130 km na południowy wschód od Lublina, muzeum z ekspozycją historyczną, budynek komendanta obozu.

Skontaktuj się z nami, by zaplanować podróż

Muzeum Byłego Obozu Zagłady w Sobiborze

Obóz zagłady umiejscowiony w lasach na obrzeżach wsi Sobibór funkcjonował od kwietnia 1942 do października 1943 r. Był to drugi, po Bełżcu, obóz zagłady ustanowiony w ramach realizacji Akcji Reinhardt. 14 października 1943 r. w obozie wybuchło powstanie, w wyniku którego liczna grupa więźniów zdołała uciec. Po powstaniu Niemcy podjęli decyzję o likwidacji ośrodka. W 1963 r. powstało Muzeum Byłego Obozu Zagłady w Sobiborze, które od 2012 r. funkcjonuje jako oddział Państwowego Muzeum na Majdanku.

Miejsca: teren byłego obozu zagłady, zlokalizowany ok. 100 km na północny wschód od Lublina, możliwa wizyta we Włodawie - dawnym wielokulturowym miasteczku.

Skontaktuj się z nami, by zaplanować podróż


Izbica

Założona w połowie XVIII wieku Izbica przez większość swojej historii była niemal wyłącznie żydowską osadą. Podczas II wojny światowej izbickie getto służyło jako punkt tranzytowy Żydów z Niemiec, Austrii, Czechosłowacji i zachodniej Polski do obozów zagłady w Bełżcu i Sobiborze. Pierwsze masowe deportacje z getta do Bełżca miały miejsce w marcu 1942 r. Izbica stała się także miejscem masowych egzekucji dokonywanych na żydowskim cmentarzu. Spośród społeczności żydowskiej Izbicy, bardzo niewielu udało się przeżyć Holokaust. Jednym z ocalałych był nieżyjący już Tomasz Toivi Blatt, uczestnik powstania w obozie zagłady w Sobiborze.

Miejsca: rynek, dawne żydowskie domy z pozostałościami “kuczek”, cmentarz żydowski, pomnik upamiętniający ofiary Zagłady, stacja kolejowa.

Skontaktuj się z nami, by zaplanować podróż

Please reload

Contact us to plan a tour

 
  • TripAdvisor
  • Facebook - Black Circle

© 2017 by ROOTKA